LISÄTIETOA TEHTÄVISTÄ

Ohjeet sivuston käyttöön

 1. Sivustolla on tehtäviä tulevaisuuden, jatko-opintojen ja urasuunnittelun tueksi.
 2. Sivuston käyttö on ilmaista ja anonyymiä. Sivusto ei vaadi kirjautumista.
 3. Sivustoa voivat käyttää kaikki, jotka kokevat tehtävät hyödyllisiksi.
 4. Sivustoa voi käyttää yksin, ryhmässä tai ohjaajan kanssa.
 5. Tehtäviä voi käyttää ohjauksen aikana tai aktivoivina tehtävinä ennen tai jälkeen ohjauksen. Tehtäviä voi käyttää myös valmentautumisessa haastattelutilanteisiin.
 6. Yksittäisiä tehtäviä voi tallentaa.
 7. Sivusto tyhjentyy, kun selain suljetaan.

Tehtäväkohtaiset vinkit

Tästä löydät vinkkejä tehtävien käyttöön sekä lisäkysymyksiä tehtävien käsittelyyn.

Arvot

 • Tehtävää voi käyttää esimerkiksi itsetuntemuksen lisäämiseen, urapohdinnan syventämiseen tai hyvinvoinnin tukemiseen.
 • Lisäkysymykset
  • Kerro valituista 5 arvosta tarkemmin.
   • Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
   • Toteutuvatko arvot tämänhetkisessä elämässäsi?
   • Miten haluaisit arvojen näkyvän tulevaisuudessasi tai tulevassa työssäsi?

Itsetuntemus

 • Tehtävää voi käyttää esimerkiksi tutustumiseen, tulevaisuusajatusten herättelyyn, omien vahvuuksien ja arvojen tunnistamiseen sekä tapahtuman tai ohjauksen loppukevennyksenä. Tehtävän voi purkaa pareittain.
 • Lisäkysymykset:
  • Mikä voisi olla sinun tärkein voimalauseesi?
  • Mikä fiilis tehtävästä jäi?

Oppiaineet

 • Tehtävää voi käyttää esimerkiksi itsetuntemuksen lisäämiseen, omien kiinnostusten herättelyyn tai urapohdinnan syventämiseen.
 • Lisäkysymykset:
  • Kerro tarkemmin eri aineiden herättämistä ajatuksista.
  • Onko oppiaineita, joita et haluaisi käyttää tulevaisuuden työssäsi? Miksi et?
  • Millaisissa töissä pääsisit hyödyntämään aineita, joista olet kiinnostunut?
  • Mitä oppiaineita tarvitaan työssä tai alalla, josta olet kiinnostunut?

Tulevaisuuden haaveet

 • Tehtävää voi käyttää tulevaisuusajattelun herättelyyn, omien arvojen tunnistamiseen ja oman suunnan etsimiseen. Tehtävää voi tarkentaa esimerkiksi koskemaan tulevaisuuden työtä tai opintoja. Ajan voi vaihtaa esimerkiksi 1/3/5/10 vuoden päähän. Voi listata myös asioita, joita ei halua omaan tulevaisuuteen.
 • Lisäkysymykset:
  • Kerro lisää haaveistasi.
  • Mihin suuntaan haluaisit mennä tai mitä asioita muuttaa?

Voimavarat ja kuormitukset

 • Tehtävää voi käyttää tutustumiseen, ohjauskeskustelun aloitukseen, hyvinvoinnin tukemiseen.
 • Lisäkysymykset:
  • Miten olet pärjännyt sinua kuormittavien asioiden kanssa? Mahdollinen tuen tarve?
  • Mikä antaa sinulle toivoa kuormittavien asioiden kanssa?
  • Miten voit lisätä hyvinvointia arkeesi?

Kiinnostukset

 • Tehtävää voi käyttää tutustumiseen, ajatusten herättelemiseen ja itsenäiseen pohdiskeluun. Tehtävän voi tehdä mukavassa paikassa, vaikka kesken kävelylenkin.
 • Lisäkysymykset:
  • Mistä kysymyksestä pidit eniten ja miksi?
  • Sisältyykö arkeesi asioita, joista nautit ja jotka saavat sinut innostumaan?
  • Piditkö lapsuudessasi eri asioista kuin nyt?
  • Onko sinulla ajatuksia, milloin haluaisit toteuttaa haaveesi, jonka ehdottomasti haluaisit tehdä elämäsi aikana?
  • Miltä itsevarmuutta tuovat tilanteet ovat tuntuneet?
  • Kuvaile tarkemmin tilannetta, jossa unohdat, mitä ympärilläsi tapahtuu. Mikä saa sinut tuntemaan niin?
  • Haluaisitko, että jokin mainitsemistasi asioista näkyisi tulevaisuuden työssäsi? Miten?

Mahdolliset tulevaisuudet

 • Tehtävää voi käyttää hahmottelemaan yhden unelmatulevaisuuden sijaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Mahdollisia tulevaisuuksia voi olla enemmänkin kuin kaksi. Joskus voi olla helpompaa aloittaa tulevaisuudesta, jota ei halua.
 • Lisäkysymykset:
  • Mikä mahdollisista tulevaisuuksista tuntuu tällä hetkellä parhaimmalta?
  • Toistuiko eri tulevaisuuksissa joku yhteinen teema (esim. koulutus, ulkomaille lähteminen)?

Viihtyisä työ

 • Tehtävää voi käyttää lämmittelyyn, tutustumiseen tai tulevaisuuspohdintaan.
 • Tehtävänantoa voi tarkentaa koskemaan esim. tulevaisuuden työnkuvaa, ammattia tai asiantuntijuutta.
 • Lisäkysymykset:
  • Millaisia työn hyviä puolia olet nähnyt lähipiirissäsi? Haluaisitko niitä myös itsellesi?

Onnistuminen

 • Tehtävää voi käyttää tutustumiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja palautteen annon ja vastaanoton harjoitteluun. Onnistuminen voi olla myös hyvin arkinen ja pieni asia. Tehtävää voi tarkentaa koskemaan onnistumisen kokemuksia liittyen esimerkiksi opiskeluun, harrastuksiin, kielitaitoon tai tunnetaitoihin. Tehtävän voi tehdä ja purkaa pareittain.
 • Lisäkysymykset:
  • Millaisia muita taitoja huomaat?
  • Millaista (muuta) osaamista tilanne on vaatinut?

Vahvuudet

 • Tehtävää voi käyttää itsetuntemuksen lisäämiseen, urapohdinnan syventämiseen ja omien vahvuuksien sanoittamiseen.
 • Lisäkysymykset:
  • Pyydä lähipiiriäsi valitsemaan 4 sinua kuvaavaa vahvuutta.
  • Valitse 4 vahvuutta, joita voit hyödyntää opiskelussa.
  • Valitse 4 vahvuutta, joita olet jo saanut käyttää työelämässä tai harrastuksissa.
  • Valitse 4 vahvuutta, joilla esittelisit itseäsi ja osaamistasi työtä hakiessasi.

To do -lista

 • Tehtävää voi käyttää tekemättömien asioiden tai jonkin tavoitteen saavuttamiseksi liittyvien asioiden listaamiseen. Kannattaa listata mahdollisimman konkreettisia asioita.
 • Lisäkysymykset:
  • Voitko siirtää asiat kalenteriisi? Kirjaa kalenteriisi myös kiireettömät asiat ja varaa niille aikaa. Haastavimmat asiat kannattaa sijoittaa heti päivän alkuun.
  • Mitkä asiat voit hoitaa jo tänään?

Roolit

 • Tehtävää voi käyttää itsetuntemuksen vahvistamiseen, omien taitojen tunnistamiseen ja urapohdintaan. Tehtävää voidaan tarkentaa esimerkiksi opiskelussa, työssä tai harrastuksissa oleviin rooleihin.
 • Lisäkysymykset:
  • Mitä rooli on sinulle mieluisin?
  • Nousiko joku taito esiin useammassa roolissa?
  • Mitä taitoja haluaisit erityisesti käyttää tulevaisuuden työssäsi?

Askeleet

 • Tehtävää voi käyttää esimerkiksi vaikean aineen aloittamisessa, elämänmuutoksen tekemisessä, yo-kirjoituksiin tai valintakokeeseen valmistautumisessa, käytännön asioiden hoitamisessa tai minkä tahansa unelman toteuttamisessa.
 • Lisäkysymykset:
  • Missä olet nyt menossa tavoitteen saavuttamiseksi asteikolla 1-10?
  • Mitä olet jo tehnyt?
  • Mistä voisit aloittaa tänään?
  • Mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta on sinulle? Entä muille?
  • Mitä tukea tarvitsisit mahdollisesti matkan varrella?
  • Kuka voi auttaa sinua eri askelmilla?

Päätöksenteko

 • Tehtävää voi käyttää erilaisissa valinta- ja päätöksentekotilanteissa, esimerkiksi: valinnaisaineiden valinta, paikkakunnan pohtiminen, vaikean aineen aloittaminen tai ylioppilaskirjoitussuunnitelma.
 • Lisäkysymykset:
  • Millainen sinä olet päätöksentekijänä?
  • Ketkä ihmiset ja mitkä asiat vaikuttavat päätöksesi tekemiseen?
  • Miten päätöksentekotaitoja voisi vahvistaa?

Vaihtoehdot

 • Tehtävää voi käyttää vaihtoehtojen vertailuun ja tukemaan päätöksentekoa.
 • Lisäkysymykset:
  • Oletko puhunut muiden kanssa vaihtoehdoista?
  • Voiko vaihtoehdot yhdistää?
  • Mitkä voisivat olla seuraavat askeleet tästä eteenpäin?

Elämänkokemukset

 • Tehtävää voi käyttää itsetuntemuksen vahvistamiseen, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja urapohdinnan syventämiseen. Tärkeät hetket voivat olla esimerkiksi koulumuistoja, työpaikkoja, ystäviä, vapaa-ajan tapahtumia, perheasioita, sattumia tai tunnelmia.
 • Lisäkysymykset menneisyyteen ja nykyhetkeen:
  • Miksi juuri nämä hetket ovat olleet sinulle tärkeitä?
  • Millaisia taitoja olet oppinut näihin tärkeisiin hetkiin liittyen?
  • Mihin olet tyytyväinen menneisyydessäsi?
  • Mikä nykyhetkessäsi on kaikkein merkittävintä?
  • Mihin olet tyytyväinen nykyhetkessäsi?
 • Lisäkysymykset tulevaisuuteen
  • Kuvaile vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
  • Mitä toivot tulevaisuudelta?
  • Mainitse tunnelmia, asioita, ihmisiä, tekemistä

Minun taustani

 • Tehtävää voi käyttää oman taustan reflektoimiseen. Sen avulla voi pohtia omasta taustasta nousevia merkityksellisiä asioita nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmasta.
 • Lisäkysymykset:
  • Miten merkitykselliset asiat näkyvät nykyhetkessäsi?
  • Millaisia tunteita merkitykselliset asiat herättävät sinussa?
  • Mitä mainitsemasi asiat ovat opettaneet sinulle?

Kuvakortit

 • Inspiraatiokuvia voi käyttää ajatusten herättelyyn.
 • Lisäkysymykset: Valitse kuva,
  • joka kuvaa tunnelmiasi tänään
  • joka kuvaa parhaiten ajatuksiasi tämänhetkisestä tilanteestasi.
  • joka kuvaa tulevaisuuden toiveitasi.
  • joka kuvaa ajatuksiasi asiaan X.
  • joka kuvaa sinua parhaiten (yleisesti/opiskelijana/työntekijänä/muu).
  • jolla kuvittelet läheisimpien ihmisten valitsevan kuvaamaan sinua.
  • jolla kuvaat ajatuksiasi: Unelmien työpäivä / opiskelupaikka.
  • jonka avulla kuvailisit itseäsi työnhaussa / pääsykokeissa.
  • jolla haluat kertoa esim. ammatinvalintaan, työpaikan etsimiseen, työttömyyteen tai pääsykokeisiin liittyvistä ajatuksistasi.
  • joka kuvaa sitä asiaa, joka jarruttaa, hidastaa tai estää suunnitelmiasi